Ekonomia przemysłu

Kolejna kwestia to ekonomiczna funkcja, jaka opiera się na wydobywaniu rozlicznych składników mineralnych, to jest surowców, do tego warto wspomnieć tez o produkowaniu wielorakich dóbr czy też energii. Jeszcze jeden aspekt jest to funkcja przestrzenna, która opiera się na modyfikacjach w obrębie środowiska naturalnego, do tego dochodzą procesy urbanizacyjne, jakie poprzez przestrzenną role przemysłu są mocno przyspieszane, kolejny aspekt to rozwój miast.

Źródło: