Przemysl paliwowo-energetyczny

Spośród wszystkich wyżej wymienionych gałęzi przemysłu na chwilę obecnego występujące można mówić o szczególnym znaczeniu w zakresie rozwoju gospodarki przede wszystkim przemysłu paliwowo-energetycznego. Jest to taka sfera gospodarki światowej, która opiera się na pozyskiwaniu surowców energetycznych. Jest to gaz ziemny, ropa naftowa czy też węgiel. Są one wszystkie później przerabiane w specjalnych miejscach zwanych rafineriami oraz elektrowniami.
Obecnie przemysł paliwowo-energetyczny jest tak silnie rozwinięty, że w zasadzie można powiedzieć o trzech odrębnych gałęziach wchodzących w jego skład. Jest to przemysł paliwowo osobno wyszczególniany, przemysł energetyczny oraz górnictwo.

Źródło: