Przemysł metali

Przemysł metali nieżelaznych z kolei obejmuje huty ale metali nieżelaznych, odlewnie stopów nieżelaznych oraz kopalnie rud metali tej samej kategorii. W zakresie podziału przemysłu należy także wyróżnić bardzo istotną kategorię, jaką jest przemysł elektromaszynowy. Okazuje się on bardzo silnie rozbudowaną sferą, która obejmuje między innymi przemysł środków transportu, przemysł precyzyjny oraz przemysł maszynowy, przemysł metalowy i przemysł elektrotechniczny i elektroniczny. Jeżeli mowa o przemyśle maszynowym, to są to rozmaite punkty gospodarcze działające jako fabryki specjalistyczne – silników, maszyn rolniczych, ciągników, urządzeń i maszyn przemysłowych, obrabiarek, urządzeń stosowanych w górnictwie.
Następny rodzaj to przemysł metalowy, jaki ujmuje zakłady produkcji narzędzi, produktów metalowych, maszyn do szycia, lodówek, chłodziarek, zamrażarek. Do tego dochodzi przemysł precyzyjny czyli tworzenie dokładnych technicznie urządzeń jak wagi, zegarki oraz akcesoria pomiarowe. Następny wariant to przemysł środków transportu w tym wytwórstwo samolotów, wagonów, samochodów, lokomotyw, stocznie itp. Do tego dochodzi przemysł elektrotechniczny oraz elektroniczny ujmujący wytwórstwo instalacji i sieci, tranzystorów, układów scalonych, aparatów telefonicznych, żarówek, urządzeń audiowizualnych, sprzęt AGD. Ponadto mowa też o przemyśle chemicznym, w tym kopalniach soli, siarki, fabrykach włókien sztucznych, materiałów, nawozów, kosmetycznych firmach, firmach artykułów przemysłowych i higienicznych, zakładach farmaceutycznych.

Źródło: