Przemysł

Przemysł jest to specyficzna gałąź gospodarki, jaka stanowi podstawę ekonomii. To dziedzina produkcji materialnej, jaka opiera się na robieniu rozmaitych rodzajów wyrobów z różnorodnych poddziedzin. Generalnie przemysł bazuje na wytwórstwie obejmującym korzystanie z zasobów przyrodniczych, jakie są obecne w otaczającym nas środowisku naturalnym. Są one dopasowane ściśle do potrzeb i preferencji ludzi. W tym zakresie warto wspomnieć o podziale pracy, specjalistycznym zakresie doboru maszyn itd.
Wszystko to umożliwia realizację ściśle określonych funkcji i ról, jakie przemysł ma pełnić. Jest to między innymi kwestia produkcyjna, jaka opiera się na przetwarzaniu oraz pozyskiwaniu rozlicznych dóbr, kolejna rola to rola społeczna czyli rozwój technologii zaawansowanych w zakresie wytwórstwa, do tego poprawa warunków bytowych oraz generowanie miejsc pracy. Ludzie mogą rozwijać swoje życie, dzięki społecznej funkcji przemysłu, który non stop rozwijany pozwala na dużo więcej wraz z biegiem czasu.

Źródło: