Kategorie przemyslu

W zakresie rozlicznych rodzajów gałęzi przemysłowych wyróżnia się przede wszystkim specyficzny podział na wielorakie kategorie. W tym zakresie występują między innymi takie jego gałęzie jak chociażby przemysł paliwowo-energetyczny, jaki jest grupą przemysłu, natomiast w jego obrębie mówi się też o kolejnym, dodatkowym podziale wewnętrznym w tym na przemysł paliwowy oraz przemysł węglowy oraz przemysł energetyczny. Jeżeli natomiast chodzi o przedmiot pracy w tym obrębie, to warto wspomnieć, że na przykład przemysł węglowy wyżej wspomniany obejmuje działalność realizowaną w granicach kopalni węgla, jak wskazuje na to już samo nazewnictwo.
Do tego dochodzą kopalnie węgla kamiennego, piaskarnie podsadzkowe czy tez usługi obejmujące brykietowanie. Następna gałąź jest to przemysł paliwowy uwzględniający gaz ziemny, gaz łupkowy, koksownie, rafinerie czy też odwierty ropy naftowej. W zakresie przemysłu energetycznego z kolei mowa o działaniu firm takich jak elektrociepłownie oraz elektrownie. Co do przemysłu metalurgicznego natomiast można mówić o takich poddziałach jak kopalnictwo, hutnictwo żelaza, do tego dochodzi również przemysł metali nieżelaznych. I tak pierwsze z tych odmian odnoszą się do istnienia i pracy hut żelaza, stalowni, walcowni, fabryk blacharskich, ale także kopalni rud żelaza.

Źródło: